Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky vydává firma Miss Chica, se sídlem v Napajedlích, Svatoplukova 303, PSČ 763 61, IČ: 463 066 09, bydliště fyzické osoby je Žlutava 397, PSČ 763 61, Napajedla.

Ceny

Všechny ceny zboží i dopravného v našem internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Zboží je prodáváno za cenu platnou v okamžiku objednání. V ceně jsou zahrnuty veškeré příslušenství jako jsou potisky apod. V ceně však není zahrnuta doprava a balené.

 

Objednání

Nezapomeňte u každého výrobku zvolit správnou velikost (odkazujte se na velikostní tabulku), variantu a správnou barevnou kombinaci. Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Zákazník má právo stornovat nevyřízenou objednávku telefonicky nebo online (pomocí e-mailu obchod@jadberg.com).

 

Platba

Nakupující má možnost volit mezi platbou převodem (bankovní převod) a platbou dobírkou.

Při volbě platby převodem může být zboží expedováno až po připsání požadované částky na náš účet. V případě platby předem převodem musí být platba uhrazena do 30 dnů od vzniku objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována

 

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíha komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů popřípadě telefonu . Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

 

Expediční lhůta

V převážné většině případů je zboží odesláno během 1-4 pracovních dnů. Při odeslání obdrží zákazník potvrzení o odelání příslušného balíku. V případě objednání problematického zboží může dojít k prodloužení lhůty. V případě, že zjistíme, že některé ze zboží není skladem, nebo expediční lhůta se prodlouží, dáváme okamžitě vědět emailem či telefonicky. V tomto případě má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a stornovat objednávku.

Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.

Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

 

Vrácení přeplatku

Zaplacená částka u stornované objednávky (případně přeplatek u nekompletně vyřízené objednávky) je vrácena do 5 pracovních dnů následujícím způsobem:

- v případě platby předem bankovním převodem je částka vrácena zpět na účet, z kterého byla placena, pokud se s zákazníkem nedohodne jinak

- v případě platby předem platební kartou je zákazník kontaktován a je povinen na vyžádání sdělit číslo bankovního účtu, kam bude přeplatek do 5 pracovních dnů vrácen, pokud se s zákazníkem nedohodne jinak

- v případě platby PayPal je částka vrácena zpět na účet, z kterého byla placena, pokud se s zákazníkem nedohodne jinak

 

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

 

Vrácení zboží

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně faktury nebo její kopie.

Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno (nejlépe v kartónovém obalu) doporučenou zásilkou (viz Reklamace, Vrácení a Výměna). Nezasílejte prosím vrácené zboží na dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku nebudou převzaty. Do doporučené zásilky vložte zboží, daňový doklad, informaci zda vracíte nebo reklamujete a číslo účtu, na který máme poslat částku za vrácené zboží.

Vrácené zboží s doklady musí být odesláno zpět (nebo alespoň odstoupení od smlouvy musí být písemně nahlášeno) nejpozději 14. den od dne převzetí. Zboží odeslané na adresu prodávajícího v rámci odstoupení od smlouvy bude překontrolováno a následně bude vyplacena fakturovaná částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce.

 

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.misschica.cz se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu obchod@jadberg.com

b) telefonicky na číslo 577941006

c) doporučeným dopisem na adresu

    Miss Chica, Svatoplukova 303, Napajedla, 763 61

Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad a číslo objednávky nebo faktury a emailový nebo telefonní kontakt.

Prodávající do 5 pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky.

Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.

V případě oprávněné reklamace nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude zákazníkovi převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží.

 Informace o slevách a akcích na váš e-mail

Po zadání Vašeho E-mailu Vás budeme pravidelně informovat o právě probíhajících akcích, slevách a dalších zajímavostech ze světa Miss-Chica.